tikiş labyry II

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material:titanium garyndysy, siňdirip bolmaýan hirurgiki tikiş

Önümiň spesifikasiýasy

Diametri

Uzynlygy (mm)

QTY tikiş.

Sutura No.

2.0

7

2

3-0

2.0

7

2

2-0

2.8

9

2

2-0

2.8

9

1

1

2.8

9

1

2

3.0

10.5

1

2

3.0

10.5

2

2

3.5

13

1

2

3.5

13

2

2

4.5

15

1

2

4.5

15

2

2

5.0

16

1

2

5.0

16

2

2

5.5

17

1

2

5.5

17

2

2

6.5

19

1

2

6.5

19

2

2

Görkeziş:

maxillofacial kantoplastika, gaş şekili

egin rotator çeňňegi bejermek, Bankart abatlamak, SLAP abatlamak, biceps tendonyny berkitmek, bilelikdäki kapsulany bejermek

tirsek bogun, radiohumeral bursit, biceps tendon rekonstruksiýasy

bilek bogun, mallet barmak, PIP bejermek, UCL / LCL rekonstruksiýa, skafid bagynyň rekonstruksiýasy

kalça endoskopynyň asmagy

dyz bogunlary, MCL / POL / LCL abatlamak, popliteal tenodez

topuk bogunlary, içerki we daşarky durnuksyzlygy bejermek, achilles tendonyny bejermek, bogunlary bejermek

aýak hallux valgus rekonstruksiýasy, orta we öňki baglaryň rekonstruksiýasy

Aýratynlyklary we peýdalary:

ýokaşma howpuny azaldyň

kiçi şikes, ýönekeý we çalt işlemek, iş wagtyny gysgaltmak

asyl anatomiki doly dikeldildi

operasiýadan soňky reabilitasiýa has ýönekeý we amatly

softumşak dokumalary we süňkleri tikişler arkaly birleşdirýän kiçijik implant, gips ýa-da bint, sim tikiş usuly bilen daşarky berkitmeden has gowy

 Gaplamak:aseptik paket

iki gatly guty gutusy we Tyvek gapagy

tikiş-labyr-II-4


  • Öňki:
  • Indiki: