Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตร.ม. รวมถึงพื้นที่พื้นมากกว่า 15,000 ตร.ม.มีทุนจดทะเบียนถึง 20 ล้านหยวนในฐานะองค์กรระดับประเทศที่อุทิศตนให้กับการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และการบริการของการปลูกถ่ายกระดูก เราได้รับสิทธิบัตรระดับประเทศหลายฉบับ

อ่านเพิ่มเติม