Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตร.ม. รวมพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม.ทุนจดทะเบียนถึง 20 ล้านหยวนในฐานะที่เป็นองค์กรระดับชาติที่อุทิศให้กับการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และบริการของการปลูกถ่ายกระดูก เราได้รับสิทธิบัตรระดับชาติหลายรายการ

อ่านเพิ่มเติม